Skocz do zawartości

PlatformIO - alternatywne środowisko dla Arduino IDE


Pomocna odpowiedź

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu PlatformIO,  zainstalowałem bibliotekę IRremote, w Arduino IDE kompilacja kodu przebiegła pomyślnie, a w PlatformIO zgłaszała błędy.  Dlaczego?

Edytowano przez macizet
Link to post
Share on other sites

To chyba problem z wywolywaniem funkcji w ponizszym kodzie:

#include <Arduino.h>
// Included libraries:
#include <IRremote.h>
#include <IR_def.h>

// Motors pins definition:  Motor  Pin of H-Bridge
#define M1_1 10 //       1     IN1
#define M1_2 11 //       1     IN2
#define M2_1 12 //       2     IN3
#define M2_2 13 //       2     IN4

int RECV_PIN = 2; // Pin of IR TSOP receiver

// Initialize the receiver:
IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;
// Code:
void setup() {
 // Pins setup:
 pinMode(M1_1, OUTPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 loope();
}
void loope() 
{
 digitalWrite(M1_1, HIGH);
}

A to bledy:

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\IRremote.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\irPronto.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\irRecv.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\irSend.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Aiwa.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Denon.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Dish.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_JVC.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_LG.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Lego_PF.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Mitsubishi.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_NEC.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Panasonic.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_RC5_RC6.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Samsung.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Sanyo.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Sharp.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Sony.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Template.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\libc5c\IRremote_ID4\ir_Whynter.cpp.o
Archiving .pioenvs\uno\lib166\libIR_def.a
Archiving .pioenvs\uno\libc5c\libIRremote_ID4.a
Archiving .pioenvs\uno\libFrameworkArduinoVariant.a
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\CDC.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\HardwareSerial.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\HardwareSerial0.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\HardwareSerial1.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\HardwareSerial2.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\HardwareSerial3.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\IPAddress.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\PluggableUSB.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\Print.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\Stream.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\Tone.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\USBCore.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\WInterrupts.c.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\WMath.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\WString.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\abi.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\hooks.c.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\main.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\new.cpp.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\wiring.c.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\wiring_analog.c.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\wiring_digital.c.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\wiring_pulse.S.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\wiring_pulse.c.o
Compiling .pioenvs\uno\FrameworkArduino\wiring_shift.c.o
Archiving .pioenvs\uno\libFrameworkArduino.a
Linking .pioenvs\uno\firmware.elf
Checking size .pioenvs\uno\firmware.elf
Building .pioenvs\uno\firmware.hex
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:  [     ]  0.4% (used 9 bytes from 2048 bytes)
PROGRAM: [     ]  1.4% (used 444 bytes from 32256 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 15.65 seconds =========================

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
Linking .pioenvs\uno\firmware.elf
Checking size .pioenvs\uno\firmware.elf
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:  [     ]  0.4% (used 9 bytes from 2048 bytes)
PROGRAM: [     ]  1.4% (used 444 bytes from 32256 bytes)
========================== [SUCCESS] Took 3.96 seconds ==========================

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
Linking .pioenvs\uno\firmware.elf
Checking size .pioenvs\uno\firmware.elf
Building .pioenvs\uno\firmware.hex
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:  [=     ] 10.7% (used 219 bytes from 2048 bytes)
PROGRAM: [     ]  3.9% (used 1250 bytes from 32256 bytes)
========================== [SUCCESS] Took 4.15 seconds ==========================

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
src\main.cpp: In function 'void setup()':
src\main.cpp:22:9: error: 'loope' was not declared in this scope
loope();
^
*** [.pioenvs\uno\src\main.cpp.o] Error 1
=========================== [ERROR] Took 4.24 seconds ===========================
The terminal process terminated with exit code: 1

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
src\main.cpp: In function 'void setup()':
src\main.cpp:23:9: error: 'loope' cannot be used as a function
loope();
^
src\main.cpp: In function 'void loope()':
src\main.cpp:29:12: error: 'void loope()' redeclared as different kind of symbol
void loope() {}
^
src\main.cpp:13:5: note: previous declaration 'int loope'
int loope;
^
*** [.pioenvs\uno\src\main.cpp.o] Error 1
=========================== [ERROR] Took 3.45 seconds ===========================
The terminal process terminated with exit code: 1

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
src\main.cpp: In function 'void loop()':
src\main.cpp:26:11: error: 'loope' was not declared in this scope
loope();
^
*** [.pioenvs\uno\src\main.cpp.o] Error 1
=========================== [ERROR] Took 3.68 seconds ===========================
The terminal process terminated with exit code: 1

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
src\main.cpp: In function 'void loop()':
src\main.cpp:26:11: error: 'i' was not declared in this scope
loope(i);
^
src\main.cpp:26:12: error: 'loope' was not declared in this scope
loope(i);
^
*** [.pioenvs\uno\src\main.cpp.o] Error 1
=========================== [ERROR] Took 3.53 seconds ===========================
The terminal process terminated with exit code: 1

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
--------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
Linking .pioenvs\uno\firmware.elf
Checking size .pioenvs\uno\firmware.elf
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:  [=     ] 10.7% (used 219 bytes from 2048 bytes)
PROGRAM: [     ]  3.9% (used 1250 bytes from 32256
bytes)
============= [SUCCESS] Took 4.42 seconds =============

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
--------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 29 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IRremote> 2.3.3
|-- <IR_def>
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
src\main.cpp: In function 'void loop()':
src\main.cpp:26:9: error: 'loope' was not declared in this scope
loope();
^
*** [.pioenvs\uno\src\main.cpp.o] Error 1
============== [ERROR] Took 3.59 seconds ==============
The terminal process terminated with exit code: 1

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

> Executing task: C:\Users\DELL\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <

Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
--------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/uno.html
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
HARDWARE: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 31 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <IR_def>
|-- <IRremote> 2.3.3
Compiling .pioenvs\uno\src\main.cpp.o
Archiving .pioenvs\uno\libf1e\libIR_def.a
src\main.cpp: In function 'void loop()':
src\main.cpp:26:9: error: 'loope' was not declared in this scope
loope();
^
Compiling .pioenvs\uno\lib969\IRremote_ID4\IRremote.cpp.o
*** [.pioenvs\uno\src\main.cpp.o] Error 1
============== [ERROR] Took 4.75 seconds ==============
The terminal process terminated with exit code: 1

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Kilka razy probowalem skompilowac. Moze cos zle z ta funkcja?

Poza tym przepraszam za pisownie, bo mam norweska klawiature 😉

To loope to tak na probe.

No, i chyba kilka razy powielalem kompilacje, wiec sorki za dlugosc tego ERROR

Link to post
Share on other sites

A teraz jeszcze jeden problem: Nie dziala skrot do kompilowania Ctrl+alt+B. Jak to naprawic?

A dokladniej to wyswietla sie taki komunikat: command 'platformio-ide.build' not found

Link to post
Share on other sites

Znalazlem rozwiazanie: trzeba poczekac jakie 3 lata az na moim lapku sie PlatformIO zweryfikuje...

 • Lubię! 1
Link to post
Share on other sites

Mam pytanko. Jak utworzyć nową bibliotekę na Platform IO? Gdzie należy umieścić folder z plikami .h i .cpp

Link to post
Share on other sites

Musisz wejść C:/Users/Twoja nazwa użytkownika.../.platformio/lib, i tam wkleić folder z biblioteką, potem jak uruchomisz VSC to biblioteka powinna pojawić się w zainstalowanych.

Mam nadzieję że pomogłem 😀

 • Lubię! 1
 • Pomogłeś! 1
Link to post
Share on other sites

Witam nie wazne jaki mam komputer na kazdym platformio nie instaluje sie tzn nie pobiera z netu za kazdym razem jest failed a to błedy

Cytat

 

https://github.com/platformio/platformio-vscode-ide/issues/new?title=Installation Manager&body=%23 Description of problem
  Leave a comment...

  BEFORE SUBMITTING, PLEASE SEARCH FOR DUPLICATES IN
  - https://github.com/platformio/platformio-vscode-ide/issues

  %23 Configuration

  VSCode: 1.47.3
  PIO IDE: v1.10.0
  System: Windows_NT, 10.0.18362, x64

  %23 Exception
  ```
  Error: PIP Core: If you have antivirus/firewall/defender software in a system, try to disable it for a while.
     ERROR: Error [WinError 87] Parametr jest niepoprawny while executing command python setup.py egg_info
ERROR: Could not install packages due to an EnvironmentError: [WinError 87] Parametr jest niepoprawny


    at c:\Users\Admin\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-1.10.0\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:35084
    at ChildProcess.d (c:\Users\Admin\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-1.10.0\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:8215)
    at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
    at ChildProcess.cp.emit (c:\Users\Admin\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-1.10.0\node_modules\platformio-node-helpers\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:34:29)
    at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
  ```
  &labels=auto

 

Problem był antywirus problem rozwiazany

 • Lubię! 1
Link to post
Share on other sites
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.